Axiata Cup

Never miss a shot with the Axiata Cup’s real time app

เนื้อหา

ทีมงานได้โจทย์ให้สร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นที่ใช้กับมือถือเพื่อรองรับการถ่ายทดสดที่จะเกิดขึ้นของการแข่งขันแบตมินตันที่ชื่อว่า Axiata Cup ทีมงานครีเอทีฟต้องการให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ใหม่ในการรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันนี้ ยกตัวอย่างเช่นมีหน้าจอที่ใช้งานง่าย สะดวก แสดงผลการแข่งแบบ Real Time ผู้ชมสามารถดูข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้ เป็นต้น

โครงการ

ออกแบบแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อรองรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันแบตมินตันที่ชื่อว่า Axiata Cup

จัดทำ

ออกแบบ UX,UI, วางระบบจัดการเว็บไซต์และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในเว็บไซต์

งานอื่นๆ ของเรา

โครงการบ้านผีเสื้อ

โครงการกลุ่มอาคารบ้านพักอาศัยแห่งแรกของโลก
ที่นำพลังงานแสงอาทิตย์และไฮโดรเจนมาใช้ในผลิตกระแสไฟฟ้า
เพื่อหมุนเวียนใช้ภายในโครงการได้จริงตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

TEDx Chiang Mai

Dare to… TEDxChiangMai’s call
to spice up ideas in the city